ตารางอบรมภาษาอังกฤษ CEFR ออนไลน์

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระหว่างวันที่ 12 พ.ค. – 4 มิ.ย. 63

ตารางอบรม

ขั้นตอนการเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ CEFR

  1. เข้า Google Classroom ผ่านเว็บไซต์ classroom.google.com
  2. ล็อกอิน ด้วยแอคเคาต์มหาวิทยาลัยของนักศึกษา sb__________@lru.ac.th
  3. คลิกเครื่องหมาย + ตรงมุมขวาบนของจอแล้วเลือก เข้าร่วมชั้นเรียน   
  4. กรอกรหัสของชั้นเรียนตามคณะของนักศึกษาแล้วคลิกเข้าร่วม
  5. เข้าร่วมคลาสซึ่งภายในคลาสจะมีเอกสาร สื่อการสอน ที่แจกให้พร้อมกับเข้าร่วมเรียนสดกับผู้สอน ให้คลิกตามลิงก์ Meet ในหน้าแรก ให้ผู้เรียนเข้าห้องเรียน Meet ก่อนเวลาและรักษาเวลา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน และให้ใช้หูฟังในขณะเรียนเพื่อลดเสียงรบกวนในห้องเรียน